Danışma Kurulu Üyeleri


Prof. Dr. Kayhan Z. KORKUT (Namık Kemal Üniversitesi)  (Tahıl Islahı)  
Prof. Dr. Metin TUNA     (Namık Kemal Üniversitesi)   (Yem Bitkileri Islahı)
Prof Dr Nebahat SARI     (Çukurova Üniversitesi) (Sebze Islahı)
Dr. İrfan ÖZTÜRK (Trakya Tar. Araştırma Enst. Edirne) (Buğday-Arpa Islahı)
Dr. Vehbi ESER (Bitki Islahçıları Alt Birliği - BİSAB) (Moleküler Islah)
Yıldıray GENCER (Türkiye Tohumcular Bir. - TÜRKTOB) (Sebze Islahı)
Kamil YILMAZ (Bitki Islahçıları Derneği – TUBID) (Mısır Islahı, Sertifikayon, Tescil)
Dr Ali Osman SARI (Tar. Araş. Politikalar Gen Müd-TAGEM) (Aromatik Bitkiler Islahı)
Dr Yılmaz BOZ     (Yalova Bahçe Kültürleri Araştırma Enst)  (Meyve ve Bağ Islahı)
Prof Dr Dragan SKORIC  (Novisad Üniversitesi - Sırbistan) (Ayçiçeği Islahı)
Prof Dr Ioannis TOKAKTLIDIS (Trakia Democtris Üniv. – Yunanistan)  (Tahıl Islahı)
Prof. Dr. Atanas ATANASSOV (Genomik Araş Mer. – Bulgaristan)  (Moleküler Islah) 
Bu içerik 15.04.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 1269 kez okundu.