Hakkımızda

Kuruluş Tarihi ve Yasası: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 22.08.1995 tarihli toplantısında Trakya Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde "Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi" kurulması 2547 sayılı Kanunun 2880 Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür. Merkez Yönetmeliği 19.10.1995 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Yerleşim Durumu: Balkan Yerleşkesi, Trakya Üniversitesi, Edirne

Kuruluş Amacı: Bitki ıslahı alanında bilimsel araştırma, inceleme ve uygulamalar yapmak ve yaptırmak ilgili konularda danışma hizmeti sağlamak, Bitki Islahı ve Genetiği için veri bankası oluşturmak, ulusal ve uluslar arası konferans, seminer, sempozyum ve kurslar düzenlemektedir.

Bu içerik 15.04.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 1527 kez okundu.